Evenementenbeveiliging

Bij ieder evenement staat veiligheid op de eerste plaats. Of het nou gaat om groot- of kleinschalige evenementen, u wenst optimale veiligheid & beveiliging voor uw bezoekers. Dit mag niet ten koste gaan van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich immers niet alleen veilig, maar ook welkom voelen. Dutch Crowd Security is een expert op gebied van het beveiligen van evenementen. Wij hebben reeds honderden evenementen in de regio groot Amsterdam mogen beveiligen.

Screenshot 2018 06 26 14.14.54 - Evenementenbeveiliging

Bekijk onze Video

Wat is evenementenbeveiliging?

Evenementenbeveiliging is een specialisatie binnen de beveiliging die zich richt op het in de hand houden van festivals, feesten, voetbalwedstrijden en andere soorten evenementen. De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waar een beveiligers evenementen mee te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Zo verschilt het publiek bij een muziekfestival ten opzichte van de bezoekers van een zakelijk evenement zoals een beurs. Door deze diversiteit van bezoekers wordt er van een evenementenbeveiliger verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.

De overeenkomst tussen alle evenementen is dat veiligheid op de eerste plaats staat. Of het nu gaat om een groot- of kleinschalig evenement, u wenst optimale veiligheid & beveiliging voor uw bezoekers. Dit mag niet ten koste gaan van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich immers veilig, maar ook welkom voelen. Wij zijn trots op het feit dat onszelf een expert mogen noemen op het gebied van evenementenbeveiliging. Wij hebben reeds honderden evenementen mogen beveiligen.

CC120527 - Evenementenbeveiliging

Gaat u een festival organiseren?

Wij hebben al meer reeds honderden grote en kleine festivals succesvol mogen beveiligen

Ik ga een festival organiseren

Verschillende soorten evenementenbeveiliging

Er zijn veel verschillende soorten evenementen. Het grootste onderscheid maken wij tussen publieke en zakelijke evenementen:

Publiek

 • Festival
 • Concert
 • Sportevenement
 • Tentoonstelling
 • Open dagen

Evenement 5 1024x576 - Evenementenbeveiliging

Zakelijk

 • Beurs
 • Congres
 • Interne bedrijfsevenementen
 • Productlancering
 • Bedrijfsopening
 • Persconferentie
 • Open dagen

zakelijk evenement 1024x508 - Evenementenbeveiliging

Direct iemand spreken?

Onze beveiliginsexperts staan u graag te woord om uw evenement in goede banen te begeleiden.

Neem contact op

Waarom Dutch Crowd Security

 • Wij hebben reeds meer dan honderden evenementen mogen voorzien van een beveiligingsplan en professionele beveiligers.
 • Wij werken graag met u samen om uw beveiligingsvraagstuk met onze expertise te beantwoorden.
 • Wij zien een samenwerking dan ook niet alleen als het leveren van beveiligingsmedewerkers.
 • Zodra wij uw organisatie helpen met het beveiligen van evenementen gaan wij hier met volledige toewijding mee aan de slag. Naast het leveren van beveiligers denken wij graag met u mee over zaken als kosten en planning.

Kortom, wij zetten ons voor meer dan 100% in om u te ontzorgen op gebied van beveiliging en uw evenement perfect te laten verlopen.

pand 1 1024x641 - Evenementenbeveiliging

Onze Kernwaarden
 • Integriteit
 • Innovatie
 • Continuïteit
 • Flexibiliteit
 • Ontzorgen
 • Totaaloplossing
Ontdek onze aanpak

Onze beveiligers

De beveiligers van Dutch Crowd Security gebruiken hun kennis en ervaring om de veiligheid te garanderen. Onze beveiligers zijn zeer goed bekend met Predictive Profiling. Zij schatten situaties tijdig in en kunnen zo problemen of vervelende situaties voorkomen. Daarnaast staan zij altijd klaar om de bezoeker te verwelkomen of te helpen. Naast het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden kunnen onze beveiligers dus ook fungeren als Security Host. De beveiligers zijn immers het visitekaartje van uw evenement.

Opleiding

Onze beveiligers hebben allemaal een aansluitende opleiding en de juiste certificeringen. Zij zijn minimaal in het bezit van een diploma Beveiliger Niveau 2 of een Event Security Officer certificaat (ESO).

beveiligingsbedrijf 1024x451 - Evenementenbeveiliging

Werken bij Dutch Crowd Security

Wij zijn het snelst groeiende beveiligingsbedrijf in Nederland. Groei je met ons mee?

Openstaande vacatures

Aantal beveiligers voor evenement

Ons wordt vaak de vraag gesteld hoeveel beveiligers minimaal aanwezig moeten zijn tijdens een evenement. Wettelijk gezien moeten er bij ieder evenement minimaal twee beveiligers aanwezig zijn. Toch is dit aantal voor de meeste evenementen niet voldoende. Het aantal beveiligers dat verplicht aanwezig moet zijn tijdens een evenement is sterk afhankelijk van de grootte van het evenement en het aantal bezoekers. Meestal wordt voor het evenement een risicoanalyse gemaakt, in samenspraak met de gemeente en de politie. Vanuit de gemeente wordt er vaak gebruik gemaakt van verdeelsleutels. De verdeelsleutels die veel worden gebruikt zijn 1:100 en 1:250. Dit betekent dus één beveiliger per 100 of per 250 bezoekers.Het aantal beveiligers is dus niet zomaar op voorhand vast te stellen. Hier is een risicoanalyse voor nodig en het aantal beveiligers wordt uiteindelijk vastgesteld in samenspraak met de gemeente en de politie.

IMG 4707 2 1024x683 - Evenementenbeveiliging

Tarieven beveiligen evenementen

Door de diversiteit in de soorten evenementen zijn de tarieven ook divers. Allereerst zal het minimale aantal benodigde beveiligers bepaald moeten worden. Na een analyse en een uitgebreid gesprek kunnen wij op basis van de wettelijke verplichtingen en uw wensen en behoeften een offerte uitbrengen.

Glenn Zeilemaker foto - Evenementenbeveiliging

“Onze werkwijze: betrouwbaar, betrokken en transparant”

— Glenn Zeilemakers, Beveiligingexpert

Werkzaamheden beveiligers tijden evenement

Toegangscontrole

De toegangscontrole verloopt volgens de bezoekersvoorwaarden van het evenement of de evenementenlocatie. Deze voorwaarden worden opgesteld door de organisator van het evenement. De beveiligingsorganisatie en de vergunningverlener kunnen hierbij adviseren. Bezoekersvoorwaarden moeten voorafgaand aan het evenement duidelijk worden gecommuniceerd. Zodat bezoekers vooraf kennis kunnen nemen van de wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt. Op de tickets die vooraf zijn verkocht staan vaak wel algemene voorwaarden van de ticketservice maar niet altijd de bezoekersvoorwaarden van het evenement. Als een bezoeker pas voor het eerst bij het bezoek aan het evenement kennis kan nemen van de bezoekersvoorwaarden, is er nauwelijks nog een mogelijkheid om van het bezoek af te zien. We adviseren daarom de bezoekersvoorwaarden op het entreebewijs te vermelden of in ieder geval een verwijzing naar de voorwaarden op de website van de organisator op te nemen. Voor evenementen zonder kaartverkoop volstaat het om de bezoekersvoorwaarden bij de entree te tonen. Bestaande evenementenlocaties verwijzen veelal naar de bezoekersvoorwaarden op hun website. Toegangscontrole is een belangrijke taak van een evenementenbeveiliger. Het uitvoeren van een gedegen toegangscontrole brengt beveiliging en dienstverlening samen.

Evenement 1 1024x682 - Evenementenbeveiliging

Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

 • controle op een geldig entreebewijs
 • doorverwijzen van bezoekers
 • uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV), waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement 8 Richtlijnen Evenementenbeveiliging negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en voedingsmiddelen;
 • controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding
 • controle op de algehele toestand van de bezoeker
 • controle van de identiteit en leeftijd.

Visitatie

Een visitatie is een officiële inspectie. In de evenementenpraktijk komt een visitatie neer op het doorzoeken van de meegevoerde bagage. Bij evenementenbeveiligers komen leveranciers, bezoekers en het personeel in aanmerking voor een visitatie. Het instellen van een visitatiemaatregel wordt eenzijdig gedaan door de rechthebbende, in de meeste gevallen is dat de organisator van het evenement of de eigenaar van de evenementenlocatie. Aan degene die de visitatie ondergaat moet bij het betreden van de evenementenlocatie duidelijk worden gemaakt dat de maatregel in het belang is van de orde. Dit kan door:

a. de bezoekersvoorwaarden te hanteren waarin de visitatie is opgenomen;

b. het aanspreken van de bezoeker of leverancier bij binnenkomst.

Visitatie mag alleen plaatsvinden nadat toestemming is verkregen. De beveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet-toelaatbare voorwerpen. Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen. Bij werknemers die in dienst zijn van de werkgever moet de visitatie in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dat kan de organisator (opdrachtgever) en iedere toeleverancier (opdrachtnemer) zijn.

beveiliging zorg 1024x576 - Evenementenbeveiliging

Bewaking van statistische posities

De statische positie is een aangewezen plek waar een niet-dynamisch opererende beveiligingsmedewerker wordt gepositioneerd. Belangrijke taken bij de bewaking van statische posities:

 • monitoring van mensen en gedragingen
 • mensen aanspreken als ze op plekken zijn waar ze niet mogen zijn en hen doorverwijzen
 • toezichthouden in het backstage gebied: beschikken de aanwezigen over de juiste accreditatie
 • vrijhouden van nood- of vluchtuitgangen/-wegen en -routes voor hulpdiensten
 • veiligstellen van de bereikbaarheid van brandblusmiddelen en brandkranen.

events dance 1 - Evenementenbeveiliging

Surveilleren

Onder surveilleren verstaan we het toezichthouden met als doel het handhaven van de orde, rust en veiligheid tijdens het evenement. Belangrijke taken bij surveillance

 • toezichthouden op bezoekers en gedragingen
 • bezoekers die overlast veroorzaken, aanspreken of verwijderen van de evenementenlocatie
 • toezichthouden op de veiligheid van het personeel, denk aan bar- en facilitairpersoneel; 10 Richtlijnen Evenementenbeveiliging
 • voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de wettelijk vastgestelde grens;
 • voorkomen en tegengaan van alcoholmisbruik in het algemeen
 • voorkomen van en optreden tegen gebruik en/of handel in drugs.

Service verlenen

Bezoekers gaan veelal voor hun plezier naar een evenement. Bij grote evenementen is de dienstverlenende rol van beveiligers daarom steeds belangrijker. Een goede serviceverlening voorkomt stress en irritatie die in het verleden wel eens een evenement konden beheersen. Naast typische beveiligingsactiviteiten zijn er ook andere taken die door andere professionals worden geregeld, zoals verkeersregelaars en gastheren/-vrouwen. Belangrijke taken bij dienstverlening:

 • verwijzen van bezoekers naar facilitaire voorzieningen en dergelijke
 • voorkomen van of optreden tegen geweld of agressiviteit door behulpzaam en de-escalerend op te treden
 • toezichthouden bij horeca-uitgiftepunten
 • begeleiden en beveiligen van artiesten van en naar het podium of naar de backstage-area
 • doorverwijzen van eventuele leveranciers.

Crowd Control

Op grote evenementen komen grote bezoekersstromen samen. Het voorkomen en tegengaan van mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en het personeel dat op de evenementenlocatie werkt, is een belangrijk onderdeel van het beveiligingswerk op grote evenementen. Het controleren van grote stromen mensen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van dranghekken of Mojo Barriers, maar vergt daarnaast ook inzet van evenementenbeveiligers die bezoekersstromen sturen, het zogenoemde crowd control:

 • zorgen voor een goede doorstroming van bezoekers en bezoekers via alternatieve route leiden
 • zorgen voor een goede spreiding van bezoekers
 • tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties, zoals openliggende elektriciteitskabels.

Hulpverlening

Basishulpverlening is hulp bij ongewenste gebeurtenissen in een evenement die de veiligheid en/of gezondheid van de bezoekers, werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Hulpverlening bestaat vooral uit drie onderdelen:

a. basis brandbestrijding;

b. hulp bij ongevallen, levensreddende handelingen;

c. ontruiming, evacuatie.

Belangrijke taken bij hulpverlening:

 • verlenen van EHBO of het doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH)
 • voorkomen en bestrijden van kleine brandjes
 • signaleren, alarmeren, coördineren, assisteren en begeleiden van één of meerdere hulpdiensten indien noodzakelijk
 • opvangen, begeleiden en assisteren van hulpdiensten
 • ontruiming van de evenementenlocatie, bijvoorbeeld in het geval van brand.

Beveiliging nodig?

Wilt u meer informatie over evenementenbeveiliging of over wat Dutch Crowd Security voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op

Dutch Crowd Security biedt het beveiligen van evenementen aan in de regio groot Amsterdam:
AmsterdamHaarlemEdam – VolendamAalsmeerAmstelveenPurmerendAmsterdam CentrumHoofddorpZaandamWormerveerAlmereBadhoevedorpHoornZwanenburgHilversumDiemen en Schiphol

Werken als evenementenbeveiliger?

Wij groeien! Groei je met ons mee?