Evenementenbeveiliging

Bij ieder evenement staat veiligheid op de eerste plaats. Of het nou gaat om groot- of kleinschalige evenementen, u wenst optimale veiligheid & beveiliging voor uw bezoekers. Dit mag niet ten koste gaan van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich immers niet alleen veilig, maar ook welkom voelen. Dutch Crowd Security is een expert op gebied van evenementenbeveiliging. Wij hebben reeds honderden evenementen mogen beveiligen.

CC120527 1 - Evenementenbeveiliging

Wat is evenementenbeveiliging?

Evenementenbeveiliging is een specialisatie binnen de beveiliging die zich richt op het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen. De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waar een evenementenbeveiliger mee te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Zo verschilt het publiek bij een muziekfestival ten opzichte van de bezoekers van een zakelijk evenement zoals een beurs. Door deze diversiteit van bezoekers wordt er van een evenementenbeveiliger verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.

De overeenkomst tussen alle evenementen is dat veiligheid op de eerste plaats staat. Of het nu gaat om een groot- of kleinschalig evenement, u wenst optimale veiligheid & beveiliging voor uw bezoekers. Dit mag niet ten koste gaan van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich immers veilig, maar ook welkom voelen. Dutch Crowd Security mag zich een expert noemen op gebied van evenementenbeveiliging. Wij hebben reeds honderden evenementen mogen beveiligen.

Locatie 1 1 e1519649030411 - Evenementenbeveiliging

Verschillende soorten evenementenbeveiliging

Er zijn veel verschillende soorten evenementen. Het grootste onderscheid maken wij tussen publieke en zakelijke evenementen.

Publiek:
• Festival
• Concert
• Sportevenement
• Tentoonstelling
• Open dagen

Zakelijk
• Beurs
• Congres
• Interne bedrijfsevenementen
• Productlancering
• Bedrijfsopening
• Persconferentie
• Open dagen

Security Beveiliging Evenementen 1 - Evenementenbeveiliging

Waarom Dutch Crowd Security

Dutch Crowd Security heeft reeds honderden evenementen mogen beveiligen.
Wij kunnen met recht zeggen dat wij expert zijn op gebied van evenementenbeveiliging.
Wij werken graag met u samen om uw beveiligingsvraagstuk met onze expertise te beantwoorden.
Wij zien een samenwerking dan ook niet alleen als het leveren van beveiligingsmedewerkers.
Als wij uw organisatie kunnen helpen met het beveiligen van evenementen gaan wij hier met volledige toewijding mee aan de slag. Naast het leveren van beveiligers denken wij graag met u mee over zaken als kosten en planning.

Kortom, wij zetten ons voor meer dan 100% in om u te ontzorgen op gebied van beveiliging en uw evenement perfect te laten verlopen.

Evenement - Evenementenbeveiliging

Onze beveiligers

De beveiligers van Dutch Crowd Security gebruiken hun kennis en ervaring om de veiligheid te garanderen. Al onze beveiligers hebben een aansluitende opleiding, minimaal Beveiliging niveau 2 of ESO certificaat (Event Security Officer certificaat). Onze beveiligers zijn zij goed bekend met Predictive Profiling. Zij schatten situaties tijdig in en kunnen zo problemen of vervelende situaties voorkomen. Daarnaast staan zij altijd klaar om de bezoeker te verwelkomen of te helpen. Naast het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden kunnen onze beveiligers dus ook fungeren als Security Host. De beveiligers zijn immers het visitekaartje van uw evenement.

Opleiding

De beveiligers van Dutch Crowd Security hebben allemaal een aansluitende opleiding en de juiste certificeringen. Zij zijn minimaal in het bezit van een diploma Beveiliger Niveau 2 of een Event Security Officer certificaat (ESO).

Aantal beveiligers voor evenement

Ons wordt vaak de vraag gesteld hoeveel beveiligers minimaal aanwezig moeten zijn tijdens een evenement. Wettelijk gezien moeten er bij ieder evenement minimaal twee beveiligers aanwezig zijn. Toch is dit aantal voor de meeste evenementen niet voldoende.
Het aantal beveiligers dat verplicht aanwezig moet zijn tijdens een evenement is sterk afhankelijk van de grootte van het evenement en het aantal bezoekers. Meestal wordt voor het evenement een risicoanalyse gemaakt, in samenspraak met de gemeente en de politie. Vanuit de gemeente wordt er vaak gebruik gemaakt van verdeelsleutels. De verdeelsleutels die veel worden gebruikt zijn 1:100 en 1:250. Dit betekent dus één beveiliger per 100 of per 250 bezoekers.
Het aantal beveiligers is dus niet zomaar op voorhand vast te stellen. Hier is een risicoanalyse voor nodig en het aantal beveiligers wordt uiteindelijk vastgesteld in samenspraak met de gemeente en de politie.

Tarieven beveiligen evenementen

Door de diversiteit in de soorten evenementen zij de tarieven ook divers. Allereerst zal het minimale aantal benodigde beveiligers bepaald moeten worden. Na een analyse en een uitgebreid gesprek kunnen wij op basis van de wettelijke verplichtingen en uw wensen en behoeften een offerte uitbrengen.

 

Werkzaamheden beveiligers tijden evenement

Toegangscontrole

De toegangscontrole verloopt volgens de bezoekersvoorwaarden van het evenement of de evenementenlocatie. Deze voorwaarden worden opgesteld door de organisator van het evenement. De beveiligingsorganisatie en de vergunningverlener kunnen hierbij adviseren. Bezoekersvoorwaarden moeten voorafgaand aan het evenement duidelijk worden gecommuniceerd. Zodat bezoekers vooraf kennis kunnen nemen van de wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt. Op de tickets die vooraf zijn verkocht staan vaak wel algemene voorwaarden van de ticketservice maar niet altijd de bezoekersvoorwaarden van het evenement. Als een bezoeker pas voor het eerst bij het bezoek aan het evenement kennis kan nemen van de bezoekersvoorwaarden, is er nauwelijks nog een mogelijkheid om van het bezoek af te zien. We adviseren daarom de bezoekersvoorwaarden op het entreebewijs te vermelden of in ieder geval een verwijzing naar de voorwaarden op de website van de organisator op te nemen. Voor evenementen zonder kaartverkoop volstaat het om de bezoekersvoorwaarden bij de entree te tonen. Bestaande evenementenlocaties verwijzen veelal naar de bezoekersvoorwaarden op hun website. Toegangscontrole is een belangrijke taak van een evenementenbeveiliger. Het uitvoeren van een gedegen toegangscontrole brengt beveiliging en dienstverlening samen.


Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

 • controle op een geldig entreebewijs
 • doorverwijzen van bezoekers
 • uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV), waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement 8 Richtlijnen Evenementenbeveiliging negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en voedingsmiddelen;
 • controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding
 • controle op de algehele toestand van de bezoeker
 • controle van de identiteit en leeftijd.

 

Visitatie

Een visitatie is een officiële inspectie. In de evenementenpraktijk komt een visitatie neer op het doorzoeken van de meegevoerde bagage. Bij evenementenbeveiligers komen leveranciers, bezoekers en het personeel in aanmerking voor een visitatie. Het instellen van een visitatiemaatregel wordt eenzijdig gedaan door de rechthebbende, in de meeste gevallen is dat de organisator van het evenement of de eigenaar van de evenementenlocatie. Aan degene die de visitatie ondergaat moet bij het betreden van de evenementenlocatie duidelijk worden gemaakt dat de maatregel in het belang is van de orde. Dit kan door: a. de bezoekersvoorwaarden te hanteren waarin de visitatie is opgenomen; b. het aanspreken van de bezoeker of leverancier bij binnenkomst. Richtlijnen Evenementenbeveiliging 9 Visitatie mag alleen plaatsvinden nadat toestemming is verkregen. De evenementenbeveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet-toelaatbare voorwerpen. Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen. Bij werknemers die in dienst zijn van de werkgever moet de visitatie in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dat kan de organisator (opdrachtgever) en iedere toeleverancier (opdrachtnemer) zijn.

 

Bewaking van statistische posities

De statische positie is een aangewezen plek waar een niet-dynamisch opererende beveiligingsmedewerker wordt gepositioneerd. Belangrijke taken bij de bewaking van statische posities:

 • monitoring van mensen en gedragingen
 • mensen aanspreken als ze op plekken zijn waar ze niet mogen zijn en hen doorverwijzen
 • toezichthouden in het backstage gebied: beschikken de aanwezigen over de juiste accreditatie
 • vrijhouden van nood- of vluchtuitgangen/-wegen en -routes voor hulpdiensten
 • veiligstellen van de bereikbaarheid van brandblusmiddelen en brandkranen.

 

Surveilleren

Onder surveilleren verstaan we het toezichthouden met als doel het handhaven van de orde, rust en veiligheid tijdens het evenement. Belangrijke taken bij surveillance

 • toezichthouden op bezoekers en gedragingen
 • bezoekers die overlast veroorzaken, aanspreken of verwijderen van de evenementenlocatie
 • toezichthouden op de veiligheid van het personeel, denk aan bar- en facilitairpersoneel; 10 Richtlijnen Evenementenbeveiliging
 • voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de wettelijk vastgestelde grens;
 • voorkomen en tegengaan van alcoholmisbruik in het algemeen
 • voorkomen van en optreden tegen gebruik en/of handel in drugs.

Service verlenen

Bezoekers gaan veelal voor hun plezier naar een evenement. Bij grote evenementen is de dienstverlenende rol van beveiligers daarom steeds belangrijker. Een goede serviceverlening voorkomt stress en irritatie die in het verleden wel eens een evenement konden beheersen. Naast typische beveiligingsactiviteiten zijn er ook andere taken die door andere professionals worden geregeld, zoals verkeersregelaars en gastheren/-vrouwen. Belangrijke taken bij dienstverlening:

 • verwijzen van bezoekers naar facilitaire voorzieningen en dergelijke
 • voorkomen van of optreden tegen geweld of agressiviteit door behulpzaam en de-escalerend op te treden
 • toezichthouden bij horeca-uitgiftepunten
 • begeleiden en beveiligen van artiesten van en naar het podium of naar de backstage-area
 • doorverwijzen van eventuele leveranciers.

Crowd Control

Op grote evenementen komen grote bezoekersstromen samen. Het voorkomen en tegengaan van mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en het personeel dat op de evenementenlocatie werkt, is een belangrijk onderdeel van het beveiligingswerk op grote evenementen. Het controleren van grote stromen mensen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van dranghekken of Mojo Barriers, maar vergt daarnaast ook inzet van evenementenbeveiligers die bezoekersstromen sturen, het zogenoemde crowd control. Richtlijnen Evenementenbeveiliging 11 Belangrijke taken bij crowd control:

 • zorgen voor een goede doorstroming van bezoekers en bezoekers via alternatieve route leiden
 • zorgen voor een goede spreiding van bezoekers
 • tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties, zoals openliggende elektriciteitskabels.

Hulpverlening

Basishulpverlening is hulp bij ongewenste gebeurtenissen in een evenement die de veiligheid en/of gezondheid van de bezoekers, werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Hulpverlening bestaat vooral uit drie onderdelen: a. basis brandbestrijding; b. hulp bij ongevallen, levensreddende handelingen; c. ontruiming, evacuatie. Belangrijke taken bij hulpverlening:

 • verlenen van EHBO of het doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH)
 • voorkomen en bestrijden van kleine brandjes
 • signaleren, alarmeren, coördineren, assisteren en begeleiden van één of meerdere hulpdiensten indien noodzakelijk
 • opvangen, begeleiden en assisteren van hulpdiensten
 • ontruiming van de evenementenlocatie, bijvoorbeeld in het geval van brand.

Beveiliging nodig?

Wilt u meer informatie over evenementenbeveiliging of over wat Dutch Crowd Security voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op

 

 
festival Rockston - Evenementenbeveiliging
 • Zakelijke evenementenbeveiliging

  Beveiliging op de zakelijke evenementen

  Veilig je stand achterlaten of het voor de gehele beurs in een keer regelen. Bij Dutch Crowd sercurity zorgen wij ervoor dat uw eigendommen op zakelijke evenementen worden beveiligd. Bekijk de pagina over beursbeveiliging of neem direct contact op.

  Waar grote mensenmassa's te been komen is ook beveiliging nodig.

 • Publieke evenementenbeveiliging

  Muziekbeveiliging

  Of het nu gaat om concert beveiliging of festivalbeveiliging bij grote publieke muziekevenementen

  Dance evenementen beveiliging

  Sportevenementen beveiliging

 • Binnen of buiten evenementen

  Indoor evenementen beveiligen

  Indoor events beveilingen is binnen de eventbeveiliging een speciale tak van beveiliging. Tijdens het opmaken van een beveiligingsplan voor jouw evenement moeten er op andere onderdelen worden gelet dan bij outdoor evenementen. Lees meer over het beveiligen van indoor evenementen.

  Outdoor evenementen

  Net als bij indoor evenementen komen er compleet andere aspecten van beveiligen te pas bij outdoor events. Neem contact met ons op om te vragen naar meer informatie over het beveilingen van outdoor evenementen.

CC120527 - Evenementenbeveiliging

Werken als evenementenbeveiliger?

Ben jij een geboren beveiliger, servicegericht, hou je van festivals en heb je oog voor wat afwijkt van het normale? Dan is de vacature evenementen beveiliger zeker iets voor jou! Als evenementenbeveiliger bij Dutch Crowd Security kom je te werken op veel verschillende, kleine en grote evenementen rondom Amsterdam.
Wanneer kom je in aanmerking voor de rol van evenementen beveiliger bij Dutch Crowd Security?

• Je bent in het bezit van een diploma Beveiliger Niveau 2 of ESO certificaat
• Je hebt al aantoonbare ervaring als beveiliger binnen de evenementenbranche of je bent bereidt dit te leren/ervaren
• Je bent proactief, zelfstandig en flexibel
• Je bent naast een betrouwbare en professionele beveiliger ook een echte gastheer/vrouw
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
• Je wilt jezelf binnen je baan als beveiliger
Voldoe jij aan de functie-eisen en wil jij graag werken als evenementenbeveiliger? Bekijk dan hier onze Evenementen beveiliging vacatures.

IMG 4707 1 e1521541459626 - Evenementenbeveiliging

Benieuwd naar onze vacatures?

Voldoe jij aan de functie-eisen en wil jij graag werken als evenementenbeveiliger? Bekijk dan hier onze Evenementen beveiliging vacatures.