Evenementenbeveiliging

Bij ieder evenement staat veiligheid op de eerste plaats, daarom dient ieder evenement te zijn voorzien van evenementenbeveiliging. Of het nou gaat om groot- of kleinschalige evenementen, u wenst optimale veiligheid voor de bezoekers. We zijn gespecialiseerd in evenementenbeveiliging en zorgen ervoor dat de beveiliging niet ten koste gaat van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich niet alleen veilig maar ook welkom voelen.

Festival beveiliging


Evenementenbeveiliging inhuren

Ruime ervaring

We hebben reeds honderden evenementen mogen voorzien van een beveiligingsplan en professionele beveiligers.

Full Service Dienstverlening

We werken graag met u samen om uw beveiligingsvraagstukken te beantwoorden op basis van onze ervaring en expertise op het gebied van evenementenbeveiliging.

ontzorgen

Wanneer we uw organisatie helpen met evenementenbeveiliging leveren we niet enkel beveiligers, maar denken we ook graag met u mee over de kosten en de planning.

Ontvang een offerte waar u blij van wordt
Wij streven er naar om binnen één uur tot maximaal één werkdag contact op te nemen.


Kosten evenementenbeveiliging

Ieder evenement is anders en vraagt dus om een persoonlijke aanpak. Evenementenbeveiliging gebeurt bij ons dus ook door middel van beveiliging op maat. Door de diversiteit in de soorten evenementen zijn de tarieven voor evenementenbeveiliging per evenement verschillend. Allereerst bepalen we het minimale aantal benodigde beveiligers. Na een risicoanalyse en een uitgebreid gesprek kunnen we op basis van de wettelijke verplichtingen en uw specifieke wensen en behoeften een offerte uitbrengen.

Aantal beveiligers voor evenement

We krijgen vaak vragen over de hoeveelheid beveiligers die aanwezig dient te zijn tijdens een evenement om de veiligheid te waarborgen. Wettelijk gezien moeten er bij evenementenbeveiliging minimaal twee beveiligers aanwezig zijn. Toch is dit aantal voor de meeste evenementen niet voldoende.

Verdeelsleutel voor het aantal beveiligers

Het aantal beveiligers dat verplicht aanwezig moet zijn tijdens een evenement is sterk afhankelijk van de grootte van het evenement en het aantal aanwezige bezoekers. Voorafgaand aan het evenement wordt er een risicoanalyse uitgevoerd. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente en de politie. Vanuit de gemeente wordt er vaak gebruikgemaakt van verdeelsleutels. De verdeelsleutels die veelvuldig worden gebruikt zijn 1:100 en 1:250. Dit betekent dus één beveiliger per 100 of 250 bezoekers. Het aantal beveiligers is dus niet zomaar op voorhand vast te stellen. Hier is een risicoanalyse voor nodig en het aantal beveiligers wordt uiteindelijk vastgesteld in samenspraak met de gemeente en politie.

publieke evenementen

Concert

Sportevenement

Tentoonstelling

Open dagen

Wat is evenementenbeveiliging?

Evenementenbeveiliging is een specialisatie binnen ons beveiligingsbedrijf die zich richt op het in de hand houden van festivals, feesten, voetbalwedstrijden en andere soorten evenementen. De werkzaamheden en het specifieke soort publiek waar beveiligers tijdens evenementenbeveiliging mee te maken krijgen zijn afhankelijk van het type evenement. Zo verschilt het publiek bij een muziekfestival ten opzichte van de bezoekers van een zakelijk evenement zoals een beurs. Door deze diversiteit van bezoekers kunt u van onze evenementenbeveiligers verwachten dat zij kennis hebben van uiteenlopende zaken waarmee ze geconfronteerd kunnen worden.

De overeenkomst tussen alle evenementen is dat veiligheid op de eerste plaats staat. Of het nu gaat om een groot- of kleinschalig evenement, u wilt optimale veiligheid voor de aanwezige bezoekers. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de gastvrijheid. De bezoekers moeten zich immers veilig, maar ook welkom voelen. We zijn trots op het feit dat we onszelf een expert mogen noemen op het gebied van evenementenbeveiliging. We hebben inmiddels honderden evenementen, waaronder de Gay Pride, Koningsdag, Amsterdam Dance Event en voetbalwedstrijden in de Johan Cruijff Arena, mogen voorzien van professionele evenementenbeveiliging.

Zakelijke evenementen

Beurs & congressen

Interne bedrijfsevenementen

Productlanceringen

Bedrijfsopening

Persconferentie

Open dagen

Werkzaamheden evenementenbeveiliger

Onze beveiligers gebruiken hun kennis en ervaring om de veiligheid te garanderen. We zijn zeer goed bekend met predictive profiling en maken daar ook actief gebruik van. We schatten situaties tijdig in en kunnen zo problemen of vervelende situaties voorkomen. Daarnaast staan we altijd klaar om de bezoeker te verwelkomen of te helpen. Naast het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden fungeren we als security host. Onze beveiligers zijn immers het visitekaartje van uw evenement.

Opleiding van onze beveiligers

Binnen ons beveiligingsbedrijf hebben alle beveiligers een aansluitende opleiding en de juiste certificeringen. Ze zijn minimaal in het bezit van een diploma Beveiliger Niveau 2 of een Event Security Officer certificaat (ESO). Bovendien worden onze beveiligers regelmatig ondersteund vanuit het trainingscentrum. Hier krijgen ze bijvoorbeeld training in predictive profiling. Door onze beveiligers regelmatig te voorzien van trainingen blijven ze up-to-date en zijn ze voorbereid op iedere situatie die zich kan voordoen tijdens een evenement.

Toegangscontrole

Visitatie

Statistische posities

Surveilleren

Service & hulpverlening

Crowd Control


Vragen over evenementenbeveiliging?

Heeft u vragen over evenementenbeveiliging of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor beveiliging van uw evenement? Neem dan gerust contact op door te bellen naar 020 209 1319 of vraag direct een offerte aan.

wij zorgen voor veiligheid bij
Veilig naar en in je work :)
Beveiliging voor Tiffany & Co
En ook voor Dior leveren wij beveiliging
Wij beveiligen voetbalwedstrijden voor Ajax en Nederland in de Johan Cruijff Arena
Goede pakken hebben goede beveiliging nodig.
MAC
gemeente amsterdam
Wij werken voor het Steigenberger Airport Hotel
En ook voor Casino Merkur leveren wij beveiliging
En ook voor Pllek leveren wij beveiliging
En ook voor vingino leveren wij beveiliging
Bijenkorf

Toegangscontrole

De toegangscontrole verloopt volgens de bezoekersvoorwaarden van het evenement of de evenementenlocatie. Deze voorwaarden worden opgesteld door de organisator van het evenement. De beveiligingsorganisatie en de vergunningverlener kunnen hierbij adviseren. Bezoekersvoorwaarden moeten voorafgaand aan het evenement duidelijk worden gecommuniceerd. Zodat bezoekers vooraf kennis kunnen nemen van de wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt. Op de tickets die vooraf zijn verkocht staan vaak wel algemene voorwaarden van de ticketservice maar niet altijd de bezoekersvoorwaarden van het evenement. Als een bezoeker pas voor het eerst bij het bezoek aan het evenement kennis kan nemen van de bezoekersvoorwaarden, is er nauwelijks nog een mogelijkheid om van het bezoek af te zien. We adviseren daarom de bezoekersvoorwaarden op het entreebewijs te vermelden of in ieder geval een verwijzing naar de voorwaarden op de website van de organisator op te nemen. Voor evenementen zonder kaartverkoop volstaat het om de bezoekersvoorwaarden bij de entree te tonen. Bestaande evenementenlocaties verwijzen veelal naar de bezoekersvoorwaarden op hun website. Toegangscontrole is een belangrijke taak van een evenementenbeveiliger. Het uitvoeren van een gedegen toegangscontrole brengt beveiliging en dienstverlening samen.

Aspecten van de toegangscontrole bij evenementen:

 • controle op een geldig entreebewijs
 • doorverwijzen van bezoekers
 • uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV), waarbij gecontroleerd wordt op voorwerpen die de veiligheid van het evenement 8 Richtlijnen Evenementenbeveiliging negatief kunnen beïnvloeden of niet te verenigen zijn met het beleid van de organisator. Voorbeelden: verboden wapens, verboden middelen, eigen drank en voedingsmiddelen;
 • controle op het dragen van polariserende of intimiderende groepskenmerkende kleding
 • controle op de algehele toestand van de bezoeker
 • controle van de identiteit en leeftijd.

Visitatie

Een visitatie is een officiële inspectie. In de evenementenpraktijk komt een visitatie neer op het doorzoeken van de meegevoerde bagage. Bij evenementenbeveiligers komen leveranciers, bezoekers en het personeel in aanmerking voor een visitatie. Het instellen van een visitatiemaatregel wordt eenzijdig gedaan door de rechthebbende, in de meeste gevallen is dat de organisator van het evenement of de eigenaar van de evenementenlocatie. Aan degene die de visitatie ondergaat moet bij het betreden van de evenementenlocatie duidelijk worden gemaakt dat de maatregel in het belang is van de orde. Dit kan door:

 1. de bezoekersvoorwaarden te hanteren waarin de visitatie is opgenomen;
 2. het aanspreken van de bezoeker of leverancier bij binnenkomst.

Visitatie mag alleen plaatsvinden nadat toestemming is verkregen. De beveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet-toelaatbare voorwerpen. Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen. Bij werknemers die in dienst zijn van de werkgever moet de visitatie in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dat kan de organisator (opdrachtgever) en iedere toeleverancier (opdrachtnemer) zijn.

Statistische posities

De statische positie is een aangewezen plek waar een niet-dynamisch opererende beveiligingsmedewerker wordt gepositioneerd. Belangrijke taken bij de bewaking van statische posities:

 • monitoring van mensen en gedragingen
 • mensen aanspreken als ze op plekken zijn waar ze niet mogen zijn en hen doorverwijzen
 • toezichthouden in het backstage gebied: beschikken de aanwezigen over de juiste accreditatie
 • vrijhouden van nood- of vluchtuitgangen/-wegen en -routes voor hulpdiensten
 • veiligstellen van de bereikbaarheid van brandblusmiddelen en brandkranen.

Surveilleren

Onder surveilleren verstaan we het toezichthouden met als doel het handhaven van de orde, rust en veiligheid tijdens het evenement. Belangrijke taken bij surveillance

 • toezichthouden op bezoekers en gedragingen
 • bezoekers die overlast veroorzaken, aanspreken of verwijderen van de evenementenlocatie
 • toezichthouden op de veiligheid van het personeel, denk aan bar- en facilitairpersoneel; 10 Richtlijnen Evenementenbeveiliging
 • voorkomen van het schenken van alcohol aan personen jonger dan de wettelijk vastgestelde grens;
 • voorkomen en tegengaan van alcoholmisbruik in het algemeen
 • voorkomen van en optreden tegen gebruik en/of handel in drugs.

Service verlenen

Bezoekers gaan veelal voor hun plezier naar een evenement. Bij grote evenementen is de dienstverlenende rol van beveiligers daarom steeds belangrijker. Een goede serviceverlening voorkomt stress en irritatie die in het verleden wel eens een evenement konden beheersen. Naast typische beveiligingsactiviteiten zijn er ook andere taken die door andere professionals worden geregeld, zoals verkeersregelaars en gastheren/-vrouwen. Belangrijke taken bij dienstverlening:
 • verwijzen van bezoekers naar facilitaire voorzieningen en dergelijke
 • voorkomen van of optreden tegen geweld of agressiviteit door behulpzaam en de-escalerend op te treden
 • toezichthouden bij horeca-uitgiftepunten
 • begeleiden en beveiligen van artiesten van en naar het podium of naar de backstage-area
 • doorverwijzen van eventuele leveranciers.

Hulpverlening

Basishulpverlening is hulp bij ongewenste gebeurtenissen in een evenement die de veiligheid en/of gezondheid van de bezoekers, werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Hulpverlening bestaat vooral uit drie onderdelen:

a. basis brandbestrijding;
b. hulp bij ongevallenlevensreddende handelingen;
c. ontruimingevacuatie.

Belangrijke taken bij hulpverlening:

 • verlenen van EHBO of het doorverwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH)
 • voorkomen en bestrijden van kleine brandjes
 • signaleren, alarmeren, coördineren, assisteren en begeleiden van één of meerdere hulpdiensten indien noodzakelijk
 • opvangen, begeleiden en assisteren van hulpdiensten
 • ontruiming van de evenementenlocatie, bijvoorbeeld in het geval van brand.

Crowd Control

Op grote evenementen komen grote bezoekersstromen samen. Het voorkomen en tegengaan van mogelijk gevaarlijke omstandigheden voor de bezoekers en het personeel dat op de evenementenlocatie werkt, is een belangrijk onderdeel van het beveiligingswerk op grote evenementen. Het controleren van grote stromen mensen kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van dranghekken of Mojo Barriers, maar vergt daarnaast ook inzet van evenementenbeveiligers die bezoekersstromen sturen, het zogenoemde crowd control:
 • zorgen voor een goede doorstroming van bezoekers en bezoekers via alternatieve route leiden
 • zorgen voor een goede spreiding van bezoekers
 • tijdig signaleren van gevaarlijke of onveilige situaties, zoals openliggende elektriciteitskabels.

Neem vrijblijvend contact op

Heb je een vraag over onze dienstverlening? Of ben je op zoek naar een beveiligingsbedrijf? Neem contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.