Overzicht alle Topics

Predictive Profiling: Voorkomen is beter dan genezen

Leestijd: 2 minuten
Overzicht alle Topics

Predictive Profiling: Voorkomen is beter dan genezen

Leestijd: 2 minuten

De beveiliging van een object, evenement, hotel of winkel wordt vaak aangescherpt nadat er een conflict is geweest. Echter, het is zaak om meer in te spelen op het voorkomen van conflicten zonder dat de klantgerichte sfeer in het gedrang komt. Lees in deze blog hoe beveiligers onopgemerkt een groot aantal conflicten voorkomen door middel van predictive profiling.

Wat is predictive profiling?

De beveiligingstechniek predictive profiling, ook wel gedragsprofilering genoemd, vindt zijn kern in het voorkomen van criminele activiteiten en conflicten. Het is een vorm van proactief beveiligen waarbij beveiligers zeer goed dienen te observeren. Onderdeel van predictive profiling is behavior detection, wat wil zeggen dat er tijdens het observeren aandacht uitgaat naar afwijkende gedragingen van personen. Afwijkend gedrag is in veel gevallen een voorloper van een daadwerkelijk conflict en dient dus in een vroegtijdig stadium herkend te worden.

Enkele voordelen van predictive profiling zijn:

  • Ingrijpen in de voorbereidende fase
  • Extra tijd om juiste beslissingen te maken
  • Zeer klant- en bezoekersvriendelijk
  • Toepasbaar voor beveiliging op ieder vlak
  • Het ingrijpen blijft onopgemerkt

Security questioning

Zodra beveiligers afwijkend gedrag constateren gaan ze over tot het zogenoemde security questioning. Security questioning heeft als doel om erachter te komen of er een logische verklaring bestaat voor het afwijkende gedrag. Om daarachter te komen gaat een beveiliger vaak even kort een gesprek aan met de persoon in kwestie. Een logische verklaring die voortkomt uit het gesprek met de persoon is voor de beveiliger een seintje dat de persoon geen kwaad in de zin had en er geen dreiging is. Mocht er uit het gesprek geen duidelijk verklaring komen of mocht er sprake zijn van nieuw afwijkend gedrag, dan is er sprake van dreiging. Op dat moment grijpen beveiligers in en nemen zij de dreiging weg.

Hoe is predictive profiling ontstaan?

Voor het ontstaan van predictive profiling gaan we terug naar het jaar 1972. In dat jaar werd er op een luchthaven in Tel Aviv, Israël, een bloedige aanslag gepleegd. De aanslag werd gepleegd door leden van het Japanse Rode Leger die zich verkleed hadden als muzikanten. Samen met hun vioolkisten vol met wapens kwamen ze door de douane, waarna ze het vuur openden. Ten tijde van de aanslag woedde er een heftige oorlog met Palestina, waardoor alle aandacht bij de douane uitging naar Arabische uiterlijke kenmerken. Na de aanslag werd gerealiseerd dat er niet langer etnisch geprofileerd kon worden. Uit dit idee is uiteindelijk predictive profiling ontstaan. Hierbij gaat het om afwijkende gedragingen in plaats van uiterlijke kenmerken.

Predictive profiling in Nederland

De methodiek is bij de beveiliging in Nederland een belangrijk onderdeel van de nationale veiligheid. Daarnaast wordt het steeds vaker toegepast in andere branches, zoals winkelbeveiliging, evenementenbeveiliging en objectbeveiliging. De belangstelling is zo groot dat er veel partijen zijn die de opleiding Predictive Profiling aanbieden om nieuwe beveiligers optimaal voor te bereiden. Kortom, predictive profiling heeft een enorm potentieel en zorgt voor onzichtbare beveiliging waar veel gewelddadige conflicten mee voorkomen worden. Voorkomen is beter dan genezen.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram