Overzicht alle Topics

Persoonsbeveiliging: wat is het precies?

Leestijd: 2 minuten

Het doel van een persoonsbeveiliger is de persoon of de omgeving waarbinnen de persoon zich bevindt te beveiligen. Een persoonsbeveiliger wordt ook wel een bodyguard, lijfwacht of VIP-beveiliger genoemd. Vaak wordt dit uitgevoerd door een particulier bedrijf, maar dit kan ook door de overheid. Voor het inschakelen van persoonlijke beveiliging zijn verschillende redenen. Als een persoon wordt bedreigt met de dood ,met geweld of als iemand wordt gedwongen om iets van waarde af te geven (chantage). De persoonsbeveiliger zorgt er voor dat een persoon veilig en beschermd verplaatst en maakt de directe omgeving veilig. Persoonsbeveiligers zijn in te huren voor alleen de kantooruren, maar het is ook mogelijk om 24/7 beveiliging in te schakelen.

Wat doet een persoonsbeveiliger?

Een persoonsbeveiliger komt in diverse situaties terecht, waarin hij alert moet zijn en adequaat moet handelen. Ze hebben kennis over de algemene politietaken, maar hebben zelf een specialistische taak, namelijk het beveiligen van personen. De persoonsbeveiliger draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn cliënten en moet deze personen afschermen van gevaren. De taak van de beveiliger is niet alleen het afweren van gevaar, maar ook zeker het voorkomen van aanvallen op de cliënten. Daarom is het van belang dat er voorafgaand van het beveiligingswerk een beveiligingsplan wordt opgesteld.

Passieve en actieve beveiliging

Beveiligingsmaatregelen zijn onder te verdelen in twee soorten beveiliging, namelijk ‘passief’ en ‘actief’.

Passieve persoonsbeveiliging wordt gedaan door objecten en apparaten. Deze apparaten dragen bij aan de veiligheid van een persoon. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een kogelwerend vest, deuren die openen door een vingerafdruk, een gepantserde auto, beveiligingscamera’s, rookmelders, etc.

Bij actieve persoonsbeveiliging zijn er mensen actief. Dit zijn bijvoorbeeld de portiers bij de ingang van een gebouw, de bewaker die de beveiligingscamera’s in de gaten houdt, de receptioniste, de leidinggevende die een veiligheidsplan heeft laten opstellen, de lijfwacht, etc. Passieve en actieve persoonsbeveiliging gaan in de praktijk vaak samen. Een alarm heeft alleen zin als er ook iemand extra alert door wordt. Een beveiligingscamera is alleen nuttig als er ook iemand is die de monitors in de gaten houdt.

Persoonsbeveiliging bestaat al eeuwen lang en er is steeds meer aandacht voor. De behoefte naar persoonsbeveiliging neemt toe en er is ook steeds meer budget voor. In de loop der jaren is de technologie niet achtergebleven, want er zijn steeds meer technologische systemen en attributen waar persoonsbeveiligers gebruik van kunnen maken. De toename in belangstelling voor persoonsbeveiliging zou te maken kunnen hebben met: de veranderde situatie in de wereld, groeiende spanningen in de multiculturele samenleving, topsporters met veel bezittingen en vaak afwezig zijn, toenemende terroristische dreigingen en meer liquidaties in het criminele circuit.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram