Overzicht alle Topics

De wetten achter jouw veiligheid

Leestijd: 2 minuten

Als je op een festival bent, in een winkelcentrum loopt of een groot evenement bezoekt, denk je er waarschijnlijk niet bij na wat er allemaal komt kijken om de veiligheid te waarborgen. Je beweegt je vrij en geniet van het moment. Maar achter de schermen wordt er hard aan gewerkt om te zorgen dat jij, de andere gasten en medewerkers zich in een veilige omgeving bevinden. Hierbij komen ook juridische aspecten kijken. Ken je bijvoorbeeld de wetten die bepalen wat een beveiliger wel of niet mag doen, en hoe hij of zij moet handelen in bepaalde situaties? In dit artikel gaan we in op deze belangrijke kant van de beveiligingssector.

Wetten en regels in de beveiligingssector

Voor een bedrijf in de beveiligingssector gelden specifieke wetten en regels. Een belangrijke wet is de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze wet reguleert zaken zoals vergunningen en stelt eisen aan het personeel en de bedrijfsvoering. Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) belangrijk. Deze wet regelt hoe persoonsgegevens behandeld en beschermd moeten worden.

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureau’s (Wpbr) is een essentiële regelgeving die kaders stelt voor beveiligingsbedrijven in Nederland. Voordat een beveiligingsbedrijf een vergunning krijgt en operationeel mag zijn, moet het voldoen aan strenge eisen. 

Screening en opleiding personeel

Deze eisen omvatten niet alleen bedrijfsvoering, maar strekken zich ook uit tot het personeel. Elke individuele beveiliger die voor het bedrijf werkt, moet bijvoorbeeld gescreend worden door de politie om hun integriteit te waarborgen. 

Bovendien zijn er specifieke opleidingseisen waaraan beveiligers moeten voldoen. Om als beveiliger te werken, is een diploma van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) of een gelijkwaardig diploma verplicht. In de opleiding leer je bijvoorbeeld over conflicthantering en gevaarherkenning. Voor een functie als coördinator of wanneer je specifieke taken wilt uitvoeren, zoals werken als hondengeleider, zijn extra certificaten vereist.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Beveiligingsbedrijven moeten zich, zoals elk bedrijf in Europa, aan de AVG houden en daarom zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld camerabeelden of informatie over bezoekers.

Voorbeeld: muziekfestival

Stel, je bent op een muziekfestival. Beveiligers van Dutch Crowd Security mogen niet zomaar je tas doorzoeken. Ze moeten eerst toestemming vragen. Als er cameratoezicht is, moet dat duidelijk gecommuniceerd worden. Dit alles gebeurt om de privacy te respecteren zonder de veiligheid te schaden.

Samenwerking met overheid en politie

Beveiligingsbedrijven zoals Dutch Crowd Security werken nauw samen met de overheid en politie, zeker bij grote evenementen. Dit is het ultieme ‘teamwork’ in de beveiligingswereld. Zo vormen ze een onzichtbare maar sterke muur tegen allerlei risico's.

Voorbeeld: Koningsdag

Bij grote evenementen zoals Koningsdag is er een gezamenlijke aanpak. Dutch Crowd Security kan bijvoorbeeld worden ingezet voor 'crowd control', terwijl de politie zich richt op andere taken.

Conclusie: achter jouw veiligheid schuilt een wereld aan regels

Kortom: de volgende keer dat je op een festival bent of in een drukke winkelstraat loopt, bedenk dan dat er een heel web van wetten en regels is om jouw veiligheid te garanderen. Bedrijven als Dutch Crowd Security werken hard binnen deze juridische kaders om ervoor te zorgen dat jij je zorgeloos en veilig voelt.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram