Overzicht alle Topics

De kracht van winkelbeveiliging

Leestijd: 3 minuten

Mensen willen meer voor minder. In Nederland groeit het aantal winkeldiefstallen helaas nog steeds en zelfs harder dan in ieder ander land. Gelukkig zorgt de winkelbeveiliging ervoor dat er nog gedacht wordt aan onze veiligheid. De beveiligers zorgen er dagelijks voor dat anderen zich veilig voelen en dat de orde bewaakt wordt. Net als beveiliging op andere vlakken is het werk in de winkelbeveiliging veelomvattend. Lees in deze blog wat er op de achtergrond allemaal gebeurt en wat de toegevoegde waarde van winkelbeveiliging is.

De voordelen van winkelbeveiliging

Beveiligingsbedrijven merken dat de vraag naar winkelbeveiliging steeds verder toeneemt. Met name in de grote steden geven zowel bezoekers als het personeel aan dat ze de winkel als steeds onveiliger beschouwen. Echter, de winkelbeveiliging wordt ook in de kleinere steden en dorpen opgeschroefd. Winkeliers huren winkelbeveiliging in voor:

  • Het voorkomen van overlast en winkeldiefstal
  • Verhoging van de winst
  • Veiligheid voor het personeel en de bezoekers
  • Het verhogen van de representativiteit van de winkel
  • Kennisoverdracht naar personeel

Onverwachte voordelen

Uiteraard is de voornaamste reden voor het inhuren van winkelbeveiliging dat winkeliers niet zitten te wachten op diefstal en overlast. Toch zorgt de aanwezigheid van winkelbeveiliging voor meerdere voordelen waar je in eerste instantie niet aan zou denken. Zo zorgt het namelijk onder andere voor een stukje professionele uitstraling van de winkel. Beveiliging is en blijft een statussymbool en dus zullen bezoekers een positief gevoel krijgen bij de winkel. Dit gebeurt zowel bewust als onbewust. Bovendien hebben beveiligers niet alleen de taak om de veiligheid te bewaren, maar zorgen zij ook gelijk voor een positieve sfeer in de winkel. Dit doen ze door de bezoekers vriendelijk te groeten en een praatje te maken.

De overdracht van kennis

Waar men ook niet direct aan denkt is de kennisoverdracht van beveiligers naar het personeel. Beveiligers beschikken over een enorme hoeveelheid kennis van het vak en zijn zeer sociaal. Ze spreken regelmatig met het personeel en wisselen kennis uit om ook het personeel alert te maken op afwijkend gedrag.

De kwaliteit van een beveiliger

Een winkelbeveiliger werkt in de publieke sector en heeft dus te maken met veel verschillende mensen en situaties. Hier moet de beveiliger goed op voorbereid zijn. Bovendien veranderen de handelswijzen van winkeldieven voortdurend. Om hier dag na dag goed op voorbereid te zijn wordt de winkelbeveiliging, doorgaans vanuit het beveiligingsbedrijf, ondersteund door middel van trainingen in onder andere agressiebeheersing, predictive profiling en interventietechnieken.

Agressiebeheersing

Tijdens de training agressiebeheersing ligt de focus op de gevolgen van bepaalde handelingen tijdens een conflict. Iedere persoon is anders en dus is iedere reactie ook verschillend. Voor de winkelbeveiliger is het zaak om met iedere persoon goed om te gaan en agressie te voorkomen. Zo leert de beveiliger niet alleen om te gaan met verschillende reacties van de agressor, maar ook met zijn of haar eigen gevoel bij de situatie.

Predictive profiling

Een beveiligingstechniek die gefocust is op het voorkomen van een conflict is: predictive profiling. Hierbij leren beveiligers afwijkend gedrag in een vroeg stadium herkennen, waardoor ze in staat zijn om vroegtijdig te handelen.

Interventietechnieken

Ook worden beveiligers continu getraind op interventietechnieken. Hierbij leren ze onder andere op een juiste manier in te spelen op afwijkend gedrag. Het simpelweg begroeten van een persoon die afwijkend gedrag vertoont kan bijvoorbeeld al een conflict voorkomen. Dit komt omdat de persoon daar niet op is ingesteld en er een schrikeffect ontstaat.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram