Overzicht alle Topics

Schoolbeveiliging: wat is het precies?

Leestijd: 2 minuten
Overzicht alle Topics

Schoolbeveiliging: wat is het precies?

Leestijd: 2 minuten

Scholen krijgen regelmatig te maken met calamiteiten. Inbraak, vandalisme, agressie of brandstichting komen dagelijks voor. Schoolbeveiliging heeft een signaalfunctie en zorgt – in overleg met de schooldirectie – voor handhaving van de huisregels naar de studenten toe. Deze vorm van beveiliging is erop gericht preventief onregelmatigheden te signaleren en op tijd in te spelen op de omgeving.

 

Zo zorgt schoolbeveiliging ervoor dat studenten/leerlingen, docenten, medewerkers, schooldirectie en ouders zich vrij en veilig kunnen voortbewegen in en om de school en worden eigendommen bewaakt en beschermd.

 

Waarom is beveiliging op een school belangrijk?

Vandaag de dag is er vaak sprake van vandalisme, geweld, vernieling, diefstal, intimidatie of agressie op scholen. De jaarlijkse kosten door vandalisme en door diefstal kunnen hoog oplopen. Maar nog belangrijker is dat hierdoor de veiligheid van medewerkers en studenten in het geding komt.

 

De traditionele schoolconciërge is niet op alle scholen voldoende in staat om een veilig klimaat te garanderen. Professionele beveiligers bieden dan versterking. Deze schoolbeveiligers houden altijd oog op alle beweging en activiteit in en om de school, zodat een veilige omgeving voor de kinderen en medewerkers altijd blijft gewaarborgd.

Een bijdrage aan een veilige omgeving

Schoolbeveiliging is een onderdeel van objectbeveiliging, maar in de praktijk gaat het om meer dan alleen het beschermen van materialen. Een schoolbeveiliger beschermt zowel het gebouw en de eigendommen, als de medewerkers en studenten in de onderwijsinstelling.

 

De beveiliger grijpt in wanneer er sprake is van onder andere agressie, pestgedrag, diefstel en vandalisme tussen de studenten. Dit zorgt ervoor dat docenten zich kunnen focussen op lesgeven en studenten optimaal kunnen leren. Kortom: beveiliging levert een belangrijke bijdrage aan een veilig schoolklimaat.

De juiste benadering van de doelgroep

Bij veel vormen van beveiliging speelt hospitality ook een belangrijke rol: beveiligers zijn er niet alleen om gebouwen, objecten en mensen veilig te houden, maar ook om mensen een veilig en welkom gevoel te geven. Bij schoolbeveiliging is dit laatste een zeer belangrijk aspect.

 

De beveiliger moet zorgen voor een veilige onderwijs locatie en een prettige sfeer binnen de onderwijsinstelling. Hij of zij mag de studenten en medewerkers niet afschrikken, maar moet hen juist het gevoel geven welkom te zijn.

 

Schoolbeveiligers moeten goed weten hoe ze moeten omgaan met studenten. Alleen door een juiste benadering van deze groep kan de beveiliger een vertrouwensband creëren, wat cruciaal is bij deze vorm van beveiliging.

Werkzaamheden van een schoolbeveiliger

De schoolbeveiliger voert verschillende werkzaamheden uit. Hieronder valt ook het toezien op de handhaving van de huidige coronamaatregelen binnen de onderwijsinstelling. Verder zijn schoolbeveiligers dagelijks bezig met werkzaamheden als:

 

  •      toegangscontroles;
  •      uitvoeren van controle rondes;
  •      uitvoeren van receptiediensten en bezoekersregistratie;
  •      hulpverlening bij ongevallen;
  •      uitvoeren van brand- en sluitrondes;
  •      cameratoezicht;
  •      sleutelbeheer;
  •      en meer.

 

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram