Overzicht alle Topics

Proactief Beveiligen: Uitleg En Uitvoering

Leestijd: 3 minuten
Overzicht alle Topics

Proactief Beveiligen: Uitleg En Uitvoering

Leestijd: 3 minuten

Het beveiligen van winkels, bouwterreinen, havengebieden en dergelijke gebeurt vaak door middel van een elektronisch beveiligingssysteem. Zo wordt er gebruikgemaakt van een beveiligingscamera of alarmsysteem dat staat doorgeschakeld naar een alarmcentrale. Deze elektronische beveiliging is enkel gericht op het naderhand oplossen van conflicten. Proactief beveiligen is daarentegen een preventieve manier van beveiliging, waardoor de conflicten worden volkomen. Lees in deze blog hoe het precies werkt en wat de kracht van proactief beveiligen is.

Wat is proactief beveiligen?

Soms komen we erachter dat een bepaalde veiligheidsmaatregel in de theorie beter werkt dan in de praktijk. Dat ontdekken we pas zodra het fout gaat. Denk bijvoorbeeld aan terroristische aanslagen, waarbij naderhand allerlei beveiligingsmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Als we dat ‘nog eens gebeurt’ nou eens weghalen en ons focussen op het voorkomen, bevinden we ons bij de essentie van proactief beveiligen. Dit gaat namelijk om het voorkomen van conflicten, van groot tot klein. Deze manier van beveiligen brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

  • Het ingrijpen blijft ongemerkt bij het grote publiek
  • Zeer klant- en bezoekersvriendelijk
  • Ingrijpen voordat een conflict ontstaat
  • Zorgt voor een goede en veilige sfeer
  • Breed toepasbaar

Conflicten voorkomen

Het toepassen van proactieve beveiliging zorgt er in veel gevallen voor dat een conflict voorkomen wordt zonder dat het grote publiek het opmerkt. Sterker nog, in sommige gevallen is zelfs de beveiliger er niet zeker van dat de potentiële dader daadwerkelijk tot actie zou zijn overgegaan. Omdat proactieve beveiliging op een zeer sociale manier gebeurt, ontstaat er een rustige en vriendelijke sfeer. Daardoor voelen bezoekers zich zowel veilig als welkom. De methodiek proactief beveiligen is voor iedere beveiliger goed aan te leren en toepasbaar op ieder gebied: van winkelbeveiliging en zorgbeveiliging tot persoonsbeveiliging.

De kracht van proactief beveiligen

De kracht van proactief beveiligen zit in de voorbereiding en het inlevingsvermogen van de beveiliger. Door een goede voorbereiding te treffen en gebruik te maken van het inlevingsvermogen zijn de beveiligers de potentiële dreiging continu een stap voor. Alvorens het beveiligingsproces van start gaat, is het zaak voor de beveiliger om de situatie in kaart te brengen. Dit gebeurt veelal door het stellen van een drietal vragen:

  1. Wie of wat moet er beveiligd worden?
  2. Wie of wat kan hier een bedreiging voor vormen?
  3. Hoe gaat de potentiële dreiging te werk?

Deze drie vragen zijn te beantwoorden door gedegen onderzoek, (mensen)kennis, ervaring en inlevingsvermogen.

De werking van proactief beveiligen

Doel van proactief beveiligen is de uitvoering van een dreigingsassessment ten aanzien van een persoon of situatie. Het dreigingsassessment start met behavior detection: het observeren van gedrag, waarbij gelet wordt op afwijkende gedragingen. Hier komt de gedegen voorbereiding weer terug, omdat beveiligers op de hoogte moeten zijn van het standaard gedrag in de specifieke situatie. Daarnaast dienen zij door bovenstaande vragen ook op de hoogte te zijn van de handelswijze van potentiële daders, de modus operandi.

Modus operandi

Modus operandi is de manier waarop criminelen te werk gaan. Beveiligers worden hier voortdurend over ingelicht. Vervolgens is het voor hen zaak om te bepalen of er een relatie bestaat tussen het afwijkende gedrag van iemand en de modus operandi. Als dit niet het geval is, is er geen sprake van dreiging. Is dit wel het geval, dan is er wel sprake van dreiging. De beveiliger gaat in dat geval over op security questioning: het aangaan van een conversatie met de persoon in kwestie. Het doel van zo’n gesprek is om een logische verklaring voor het afwijkende gedrag te krijgen. Zodra duidelijk wordt dat er een goede reden schuilgaat achter het gedrag, is de dreiging ontkracht. Krijgt de beveiliger geen duidelijke verklaring voor het afwijkende gedrag of toont de persoon opnieuw afwijkend gedrag, dan is er sprake van dreiging. Op dat moment gaat de beveiliger over tot actie om te voorkomen dat er een conflict ontstaat.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram