Overzicht alle Topics

Industriële beveiliging: wat is het precies?

Leestijd: 2 minuten

Industriële beveiliging is een tak van beveiliging die zich bezighoudt met het voorkomen van risico’s en schade binnen fabrieken, bedrijventerreinen en ondernemingen. Vaak gaat het om grote terreinen die onoverzichtelijk zijn, waar veel mensen werken en waar veel (waardevolle) spullen staan opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een autofabriek, een machinefabriek, een steenfabriek of een zuivelfabriek. Het kan ook gaan om terreinen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zoals in de procesindustrie en de (petro)chemische industrie. Benieuwd wat industriële beveiliging precies is? Lees dan snel verder!

Wat valt onder industriële beveiliging?

Industriële beveiliging houdt zich dus bezig met de veiligheid op plaatsen waar kapitaal en consumptiegoederen worden geproduceerd. Het betreft zowel de beveiliging van personeel en bezoekers (tegen arbeids- en andere ongevallen) als het voorkomen van economische schade.

1. Voorkomen van arbeidsongevallen

Binnen fabrieken wordt vaak met verschillende machines gewerkt, die bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn. Ook het werk met verschillende (chemische) stoffen brengt risico’s met zich mee voor de mensen die in de fabriek werken – en in sommige gevallen zelfs voor de mensen die in de buurt van de fabriek wonen.  

Om arbeidsongevallen te voorkomen en personeel binnen de industrie te beschermen zijn voor veel industrieën verplichte normen opgesteld. Deze normen zorgen ervoor dat de risico’s van industriële activiteiten worden beperkt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • regels met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud van machines en apparaten;
 • regels over de opslag en verwijdering van industriële producten;
 • en hygiëne-normen.

Daarnaast kunnen bepaalde maatregelen de veiligheid van werknemers in de industrie vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van branddetectiemiddelen en automatische brandblussystemen. Veel van deze maatregelen zijn daarom ook verplicht. 

2. Voorkomen van economische schade

Als we het hebben over het voorkomen van economische schade, hebben we het over schade aan de eigendommen, de processen en de omgeving van de instelling of het bedrijf. Risico’s op dit gebied zijn:

 • inbraak;
 • diefstal;
 • vandalisme;
 • fraude;
 • georganiseerde criminaliteit;
 • en terrorisme.

Vanwege deze risico’s moeten bedrijventerreinen en fabrieken goed beveiligd worden, zowel binnen als buiten de productie- en openingstijden. 

Zakelijke belang van industriële beveiliging

Vanuit zakelijk oogpunt is zowel het voorkomen van arbeidsongevallen als het voorkomen van schade aan eigendommen en processen van groot belang. Beide helpen namelijk bij het behouden van de efficiëntie en productiviteit van een bedrijf. 

Fysieke beveiliging binnen de industrie

Onder industriële beveiliging vallen verschillende soorten beveiliging, zoals digitale beveiliging, camerabeveiliging, branddetectie, maar ook fysieke beveiliging

Fysieke beveiligers in de industrie houden zich bezig met verschillende maatregelen die zowel helpen om arbeidsongevallen als economische schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het uitvoeren van toegangscontrole, receptiediensten en bezoekersregistratie;
 • het uitvoeren van mobiele surveillance en controlerondes;
 • hulpverlening bij ongevallen;
 • het uitvoeren van brand- en sluitrondes;
 • en camera-monitoring.

Industriële beveiligers van Dutch Crowd Security

Wil je meer weten over industriële beveiliging? Of ben je benieuwd wat Dutch Crowd Security voor jou kan betekenen op dit gebied? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram