Overzicht alle Topics

Extra miljoenen voor beveiliging advocaten

Leestijd: 2 minuten

De regering heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor de beveiliging van onder andere advocaten. Dit valt te lezen in een brief van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

In de brief, die Grapperhaus afgelopen week aan de Tweede Kamer richtte, wordt aangegeven dat het kabinet extra miljoenen vrijmaakt voor de bescherming van advocaten, officieren van justitie, rechters, journalisten en bestuurders. Waarom? Omdat “afschuwelijke gebeurtenissen hebben aangetoond dat excessief geweld tegen de dragers van onze democratische instituties vanuit criminele netwerken geen taboe meer is,” zo stelt de minister, verwijzend naar de moord op advocaat Derk Wiersum.

Volgens Grapperhaus moeten “personen die in hun werk in dienst staan van de rechtsorde (o.a. lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, advocaten, agenten en journalisten) […] hun beroep veilig en zonder vrees uit kunnen oefenen.”

Verder staat in de brief dat “het aantal personen en objecten dat langdurig en intensief bewaakt en beveiligd wordt is toegenomen en […] naar verwachting niet [zal] verminderen.” Daarom zal in 2020 33 miljoen euro, in 2021 40 miljoen euro, in 2022 51 miljoen euro en vanaf 2023 55 miljoen euro per jaar worden gereserveerd voor een versterking van “de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming”. Met de extra gelden worden worden deze stelsels over “de gehele linie versterkt, zodat beveiligingsmaatregelen tijdig, effectief en adequaat ingezet kunnen worden wanneer er sprake is van dreiging, risico of de mogelijkheid van geweld.”

Onderdeel van breder offensief

De miljoenen die naar de beveiliging gaan, maken onderdeel uit van een breder offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hiervoor worden in 2020 88 miljoen euro, in 2021 141 miljoen euro en in 2022 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt geïnvesteerd in drie hoofdthema’s waarvan Bewaken en Beveiligen er dus een is. De andere twee thema’s zijn het Multidisciplinair Interventieteam (een “extra gebundelde slagkracht” van onder andere het OM, FIOD, Defensie en intelligence- en opsporingsteams van politie) en de preventieve en regionale aanpak.

De hele brief, die negentien pagina’s telt, kunt u hier downloaden.

bron: advocatie.nl

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram