Overzicht alle Topics

Alles wat u moet weten over derving

Leestijd: 4 minuten
Overzicht alle Topics

Alles wat u moet weten over derving

Leestijd: 4 minuten

Derving is een verlies, een verlies dat niet voortkomt uit het aankoop-, verkoop- of productieproces. Verlies wordt veroorzaakt door criminaliteit (zoals winkeldiefstal) of onnauwkeurig gedrag. Denk hierbij aan een foutief de kassa aanslaan, verkeerde inkopen of het niet opmerken van een diefstal.

Welke vormen van derving zijn er?

Criminele derving
Dit is derving dat van criminele aard is en dit is ook de meest voorkomende variant van derving. Er wordt een strafbaar feit gepleegd, zoals frauderen of stelen. De goederen die verdwenen zijn, kunnen niet meer verkocht worden. Hierdoor ontstaan er extra kosten, maar ook verlies aan omzet. De gevolgen van criminele derving zijn bijvoorbeeld: voorraadproblemen, onkosten aan de veroorzaakte schade, lagere nettowinst, onkosten voor de preventieve maatregelen, ontstane wantrouwen naar het personeel en in het ergste geval kan een ondernemer het hoofd niet meer boven water houden en resulteert derving in faillissement.

Niet-criminele derving
Niet-criminele lijkt minder ernstig te zijn, maar ook hier zijn er financiële gevolgen. De ernst verschilt zeer per branche. Niet-criminele derving is het gevolg van structurele of incidentele fouten van medewerkers. Deze fouten kunnen in drie categorieën worden verdeeld, namelijk: administratieve fouten, controlefouten en werkfouten. Administratiefouten kunnen bijvoorbeeld zijn: pakbon niet goed vergeleken met de rekening, invoeren van de verkeerde code, rekenfouten en verkeerde kwaliteit of aantallen bestellen. Controlefouten kunnen zijn: geleverde colli niet goed vergelijken met de begeleidingsdocumenten, ontvangen kwaliteit of aantallen niet goed vergelijken met de kwaliteit en aantallen op de pakbon en slechte controle op schade. Werkfouten kunnen bijvoorbeeld zijn: verkeerd aantal goederen noteren, goederen beschadigen, verkeerde toepassing van het fifo-systeem (first in, first out), goederen in het magazijn vergeten en retourneren zonder retour bon.

Andere soorten derving

  1. Directe en echte. Hiermee wordt bedoeld dat de er een duidelijke aanwijsbare derving is. De oorzaak is hierbij nooit economisch. Criminele derving is altijd directe of echte derving.
  2. Indirecte en schijnderving. Hierbij wordt bedoeld dat de derving minder duidelijk aanwijsbaar is. Dit kan een economische oorzaak hebben. Soms moet er een deel van bijvoorbeeld een zending teruggestuurd worden met extra kosten als gevolg.
  3. Onverklaarbare en verklaarbare derving. Achteraf is het vaak lastig om exact vast te stellen wat er gebeurd is. Als de reden van de derving bekend is, is er sprake van verklaarbare derving. Als de reden van de derving onbekend is, is er spraken van onverklaarbare derving.

Derving voorkomen

Er zijn verschillende soorten beveiligingsmaatregelen die winkeliers kunnen nemen om de veiligheid te verhogen en derving te voorkomen. Een van de meest voorkomende maatregelen is het installeren van beveiligingscamera's. Deze camera's kunnen niet alleen dieven afschrikken, maar kunnen ook helpen bij het identificeren van personen die winkeldiefstal plegen. Het is belangrijk dat de camera's op strategische locaties worden geplaatst, zoals bij de ingangen van de winkel, de kassa's en de gangpaden waar onoplettende producten staan.

Naast beveiligingscamera's kunnen winkels ook kiezen voor het inhuren van bewakers. Bewakers kunnen verdachte activiteiten beter herkennen en snel ingrijpen als er iets misgaat. Een bewaker kan ook dienen als voorbeeld voor andere werknemers en klanten.

Een ander aspect van winkelbeveiliging is het implementeren van een 'integrity' programma. Dit programma richt zich op het stimuleren van loyaliteit en eerlijkheid van medewerkers. Medewerkers worden getraind in het correct omgaan met producten en worden aangemoedigd om afwijkend gedrag van anderen te melden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers worden gecoacht op hoe ze klanten kunnen assisteren zonder de winkel in gevaar te brengen. Dit programma zorgt ervoor dat werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en dat ze de waarde van de producten begrijpen.

Kortom, door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het installeren van beveiligingscamera's, het inhuren van bewakers en het implementeren van een 'integrity' programma, kan derving in een winkel worden voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om ook te investeren in goede training voor het personeel en voorraadbeheer. Door al deze maatregelen te combineren, kunnen winkeliers een veiligere en efficiëntere winkelomgeving creëren terwijl ook de financiële schade wordt voorkomen.

Dervingbestrijdingsplan

Een effectief dervingbestrijdingsplan helpt de ondernemer te voorkomen dat artikelen verdwijnen zonder betaling of beschadigd raken. Zo'n plan is meer dan alleen het beveiligen van de uitgang of het aannemen van extra personeel. Het is een systematische benadering van alle aspecten die van invloed zijn op derving.

Een dervingsbestrijdingsplan kan onder andere de volgende stappen bevatten:

  1. Identificeren van het probleem: Bepaal waar de derving vandaan komt. Is het diefstal door klanten, winkelpersoneel of leveranciers? Of is het een probleem met administratieve fouten of schade aan de producten?
  2. Analyseren van gegevens: Evalueren van omzetcijfers, inruilpercentages, productie- en productiekosten, voorraadgegevens, gegevens van werknemers en klanten ter identificatie van potentiële dervingsoorzaken en -patronen.
  3. Maatregelen invoeren: Op basis van deze analyse bepalen welke maatregelen ingevoerd zullen worden om derving te bestrijden. Dit kan onder andere bestaan uit het investeren in beveiligingsmaatregelen, het trainen van winkelpersoneel in het omgaan met diefstal of een verbetering van het voorraadbeheer om hierdoor beter inzicht en controle te krijgen.
  4. Monitoren en meten van de effecten: Een continu proces waarbij de vooruitgang van het plan regelmatig wordt gecontroleerd en geëvalueerd. Zo kunnen aanpassingen worden gemaakt en eventuele nieuwe problemen tijdig worden opgelost.

Door middel van een dervingsbestrijdingsplan kan een ondernemer een effectief plan opstellen en implementeren om derving te voorkomen. Hierdoor kan de ondernemer zorgen voor meer inkomsten, minder verliezen en een veiligere werkomgeving.

phone-handsetarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram