Wat is predicitve profiling

Predictive profiling is een beveiligingsmethodiek die is ontwikkeld om mogelijke dreiging of diefstal al in een vroeg stadium te onderkennen. In plaats ven het handelen als het al gebeurd is, worden problemen tijding ingeschat en hierdoor voorkomen. Als predictive profiler kijk je heel nauwgezet naar uiterlijke kenmerken, gedragspatronen (en afwijkingen daarin) en andere opvallende dingen. Kortgezegd, je kijkt naar alles dat afwijkt van het ‘normale’. Het vereist een precieze, nauwgezette manier van kijken. Beveiligers die deze manier van werken toepassen, letten op heel specifieke, maar tegelijkertijd zeer uiteenlopende dingen die hen vertelt dat iemand anders is dan normaal. Het is een hele actieve manier van uitvoering geven aan preventie.

Locatie 1 e1519649172154 - Profiling

Hoe is predicitve profiling ontstaan?

Predicitve profiling is ontwikkeld in Israël om mogelijke terreurdreiging vroegtijdig in te schatten en zo te voorkomen. Tegenwoordig geldt het wereldwijd als zeer succesvolle beveiligingsmethodiek om bijvoorbeeld terreurdreiging op tijd in te schatten en zo aanslagen te voorkomen. Ook in Nederland is de methodiek een belangrijk onderdeel van de Nationale veiligheid. Dit is beveiliging op een internationaal en nationaal niveau. Ook in andere lagen begint de methodiek zijn weg te vinden. In de beveiliging van Retail, uitgaansgelegenheden, evenementen en druk bezochte objecten wordt de methodiek ook gebruikt. Zo kan een beveiliger door te profileren en afwijkend gedrag te herkennen tijdig inschatten of iemand mogelijk in overtreding kan gaan. Dit kan gaan om mogelijke geweldpleging, diefstal of andere overtredingen. Zo is predictive profiling ook onder de standaard beveiliging een belangrijk begrip geworden.

events dance 1 - Profiling

Onze beveiligers

Beveiligers houden zich steeds meer bezig met predicitve profiling. Zoals eerder benoemd, kunnen zij door te profileren op afwijkend gedrag of andere opvallende gedragingen te herkennen vroegtijdig ingrijpen en zo vervelende situaties voorkomen. Het is de combinatie van waarnemen en handelen die het profileren een sterk instrument maakt binnen de particuliere beveiliging. De beveiligers van Dutch Crowd Security zijn bekend met predictive profiling. Zij zijn bereid een stapje extra te zetten en constant te profileren op afwijkend gedrag en vreemde situaties. De beveiligers Dutch Crowd Security voorkomen liever een situatie dan in te moeten grijpen als het al gebeurd is.

Beveiliging nodig?

Wilt u meer informatie over profiling of over wat Dutch Crowd Security voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.